Uncategorized

Den rummelige folkeskole – nej tak!

I 2022 – på 10-året for inklusionsloven i 2012 – udgav forskningsinstituttet Vive 9 rapporter, som grundlæggende konkluderede, at inklusionen har fejlet. Ca. 11% af udskolingseleverne i de almindelige folkeskoleklasser får en form for støtte, mens 7,5% har et uindfriet støttebehov – det vil sige, at hver femte elev i folkeskolen har behov for særlig […]

Løsningen på alt

Lad mig gøre det klart med det samme: dette debatindlægs indhold og synspunkter vil for mange læsere være kontroversielt og sikkert give anledning til hovedrysten. Mit håb er dog, at størstedelen vil kunne forstå, anerkende og billige min ”løsning på alt”. Løsningen på alt er naturligvis at tage munden for fuld – men der er […]

Rul til toppen