Politik

Stem på Martin Raghner for mere udvikling

Jeg har, som så mange andre mennesker og politikere, en mening om de fleste ting, men her får du min politik eller min holdning til syv områder, som jeg deler op i:

  1. Skole og uddannelse
  2. Sundhed og omsorg
  3. Turisme og erhvervsliv
  4. Børn og unge
  5. Infrastruktur – veje og trafik
  6. Miljø og klima
  7. Kultur

Nedenfor kan du læse en kort introduktion til områderne og vil du læse mere, så kan du klikke dig ind på hvert enkelt område og få alle detaljerne med.

Politik: Skole og uddannelse

Jeg vil kæmpe for kortere skoledage = mere tid med familien og til fritidsaktiviteter. Jeg vil bl.a. også arbejde for målrettede uddannelsestilbud og et stærkere samarbejde mellem UU Djursland, Jobcenter Norddjurs og ungdomsuddannelserne. Dét er sund fornuft!

Læs mere om skole og uddannelse her.

Jeg vil kæmpe for at der skal ansættes mere sundhedspersonale og flere sygeplejersker – slut med stress og jag og højt sygefravær! Desuden kæmper jeg for at lade private aktører byde ind på driften af plejehjem. Det vil højne valgfriheden – de ældre har ret til selv at bestemme .

Læs mere om sundhed og omsorg her.

Politik: Turisme og erhvervsliv

Jeg vil kæmpe for, at kommunen skal hjælpe de lokale handelsstandsforeninger økonomisk, og derved give dem de bedste vilkår for at tiltrække kunder og så skal vi opstille de bedste rammevilkår for virksomhederne, så vi kan tiltrække virksomheder samt udvikle og fastholde private arbejdspladser.

Læs mere om tursime og erhvervsliv her.

Politik: Børn og unge

Jeg vil kæmpe for, at normeringerne forbedres i alle dagtilbud i hele Norddjurs Kommune, ved at ansætte mere personale, så vores børn får den bedste pasning. Og det gælder både i dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne og i SFO. Det er i barnets første år, at grundstenene i deres dannelse bliver lagt – og vores børn har fortjent den bedste omsorg og en opvækst i trygge og læringsrige miljøer

Læs mere om børn og unge her.

Politik: Infrastruktur - veje og trafik

Der skal investeres massivt i at forbedre vejnettet flere steder med både rundkørsler, renovering af veje og stier og så skal der være lys i gadelamperne, når der er mørkt – ikke når der er lyst. Det skaber tryghed og sikkerhed for alle – især for vores børn og unge.

Læs mere om veje og trafik her.

Politik: Miljø og klima

I Norddjurs Kommune er der placeret skraldespande mange steder – både i centrum og ved stier. Men der skal være flere. Mange flere. Alt for mange steder ligger der skrald, cigaretskodder m.m. og det kan vi ikke være bekendt. Lad os sammen gøre det nemt at tænke på miljøet.

Læs mere om miljø og klima her.

Politik: Kultur

Vi har et fælles ansvar for at bevare og formidle dansk kultur og historie. Vores kulturelle forankring skaber det Danmark, vi kender. Vi skal bevare og udbygge de store kulturbærende institutioner som Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, men vi skal også støtte museer, gallerier, teaterscener og foreninger, så borgerne i Norddjurs Kommune har adgang til gode kulturtilbud i hele kommunen.

Læs mere om kultur her.

Rul til toppen