Sundhed og omsorg

Martin Raghner vil kæmpe for mere tid til omsorg

Mere tid til omsorg!

Der skal være mere tid til omsorg og pleje. Det er helt afgørende, hvis vi skal have et sundhedsvæsen og ældrepleje, som sikrer tryghed til den enkelte. Unødvendige dokumentationskrav og it-problemer må aldrig stå i vejen for, at personalet kan levere omsorg. Vi skal skabe gode arbejdsvilkår for sundheds- og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje – og bruge deres tid på patienten eller den ældre.
For eksempel bruger danske sygeplejersker i gennemsnit 1 time og 49 min. om dagen(!) på dokumentation – det er ikke godt nok…

Jeg vil derfor kæmpe for, at:

  • Der skal ansættes mere sundhedspersonale og flere sygeplejersker – slut med stress og jag og højt sygefravær!
  • Vi skal fjerne unødvendige dokumentationskrav! Det vil give sundhedspersonalet mere tid til den enkelte borger

En værdig alderdom!

Vores ældre fortjener en god og tryg ældrepleje. Når man har bidraget til vores samfund igennem hele sit liv, skal man ikke længere hverken bekymre sig om, hvorvidt man kan få gjort rent ofte nok, eller hvorvidt man kan komme i bad. Vi skylder vores ældre en værdig alderdom!

For mig giver det ikke mening at snakke om nedskæringer i vores ældrepleje. Jeg mener derimod, at vores ældrepleje skal løftes endnu mere. Det kræver, at vi investerer mere i området og får ansat endnu mere sundheds- og plejepersonale.

Jeg vil derfor kæmpe for:

Et bedre liv for borgere med handicap!

Når livet i forvejen er besværliggjort af ét eller flere handicaps, skal vi ikke gøre det endnu sværere at være handicappet!

Min svigerfar blev i 2017 ramt af en blodprop i hjernen, som bevirkede at han mistede sit sprog og førligheden i højre side. Jeg ved derfor alt om, hvad det vil sige at have ”handicap tæt på livet” og hvad det betyder – både for den enkelte og for den nærmeste familie.

Jeg mener, at borgere med handicap skal have den hjælp, pleje og omsorg, de har behov for, for at få deres hverdag til at fungere med respekt for det enkelte menneske. For vi skal huske på, at vi alle er forskellige og har forskellige behov. Det gælder også borgere med handicap!

Jeg vil derfor kæmpe for, at:

  • Norddjurs Kommune i højere grad skal støtte lokale tilbud som for eksempel Café Grenaa
  • Handicapbroen ved stranden i Grenaa vedligeholdes så den bliver brugbar. Det er under al kritik, at en tur til stranden stort set er med livet som indsats.
  • Sagsbehandlingstiden skal forbedres og forkortes – alt andet er uværdigt.
  • Slut med utryghed ved lægebesøg!

Slut med ensomhed!

Alt for mange borgere lever i ensomhed i Danmark… Den seneste undersøgelse fra Region MIDT viser, at andelen af ensomme er støt stigende. Corona-situationen med online-undervisning bærer en stor del af skylden for ensomheden blandt unge, men andelen af ensomme ældre er desværre alt, alt for stor. Mange ældre oplever i en sen alder at miste ægtefælle, venner og bekendte – og det reducerer livskvaliteten betragteligt, når man ikke har nogen at dele oplevelser og minder med. 

Tænk engang, hvis man i Norddjurs Kommune kunne oprette bofællesskaber og lignende, hvor ældre i fælleskab kunne bo, leve, spise og hygge sammen.

Posthaven i Grenaa vil være oplagt at anvende til dette: Egne lejligheder med eget toilet/bad, fælles køkken/spisesal, dejlige udenomsområder og meget, meget mere. En værdig alderdom sammen med andre!

Tryghed ved den lokale læge!

Supersygehuse og store lægehuse er blevet hverdag for os alle. Og det kan være godt at få centraliseret dele af sundhedssektoren, men det er til gengæld ikke godt, at mange borgere i Norddjurs ikke kan besøge den samme læge når der bestilles tid i det lokale lægehus. Det skaber utryghed, forvirring og irritation. Dét kan vi ikke være bekendt. Vi skal have nærværet og relationen tilbage mellem patient og læge.

Jeg vil derfor kæmpe for, at:

  • Alle borgere i Norddjurs har deres egen læge – dét skaber tryghed! Om jeg så skal kontakte samtlige medlemmer i Regionsrådet…!
  • Der tiltrækkes flere læger til Norddjurs! Ventetiden er alt for lang og lægerne har ikke den fornødne tid til patienten – dét kan ikke være rigtigt!

Red liv!

I nogle tilfælde er det ikke nok at styrke den nære familielæge – her er behovet mere akut.

Jeg vil derfor kæmpe for, at:

  • vi på hele Djursland er dækket godt ind, når det kommer til akut hjælp. Dét redder liv!
Rul til toppen