Skole og uddannelse

Martin Raghner bekymrer sig om børn, unge og uddannelse

En bedre folkeskole!

Skoledagene er blevet længere og længere og alligevel viser nylige undersøgelser, at eleverne ikke bliver dygtigere – tværtimod, faktisk…
Årsagerne kan være mange, men det er da tankevækkende, at danske elever har flere matematiklektioner end vores naboer i Sverige, Norge og Finland – og alligevel bliver eleverne dårligere. Måske det skyldes, at lærernes forberedelsestid ved reformen i 2014 blev kraftigt reduceret. Lad os nu AFLYSE VERDENS LÆNGSTE EFTERSIDNING så vi kan få trivslen og læringen tilbage i folkeskolen.

Jeg vil kæmpe for:

  • Kortere skoledage = mere tid med familien og til fritidsaktiviteter
  • Flere undervisere = mindre inklusion og dermed mere tid og omsorg for hver enkelt elev
  • Ikke alle skal være akademikere – derfor skal praktiske Erhvervsfag på skoleskemaet i udskolingen

Flere i uddannelse!

Ca. 10% af unge i Norddjurs Kommune mellem 15-24 er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet – det er ca. 3 procentpoint højere end landsgennemsnittet. Det er ikke godt nok – og det er ikke gavnligt for hverken borgernes livskvalitet eller for samfundsøkonomien. Det vigtige er ikke, at de unge vælger en uddannelse – det vigtige er, at de vælger rigtigt!

Jeg vil derfor arbejde for:

  • Målrettede uddannelsestilbud og et stærkere samarbejde mellem UU Djursland, Jobcenter Norddjurs og ungdomsuddannelserne. Dét er sund fornuft!
  • Bedre vejledning af de unge – grundig og alsidig vejledning skal indtænkes allerede i grundskolen.
  • Vi skal indgå i et tættere samarbejde med Syddjurs Kommune – vi står overfor de samme udfordringer.
  • Det skal være nemt at komme i skole med offentlig transport. Det kan betyde, at der skal gives tilskud til at køre med bus/letbane.

Større bosætning på grund af uddannelse!

Med det brede udvalg af ungdomsuddannelser i Grenaa, skal der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne arbejdes for, at Grenaa/Norddjurs fortsætter sin positive udvikling med at tiltrække elever fra hele landet til de forskellige campus og vi skal differentiere os fra andre uddannelsessteder.

Det gøres bedst ved hjælp af:

  • Innovative uddannelser i samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne
  • Udbud af flere ungdomsboliger
  • Tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv
Rul til toppen