Børn og unge

Martin Raghner vil fokusere på børn og unge i Norddjurs Kommune

Vores børn skal have den bedste start på livet!

En god start på livet handler om omsorg – og heldigvis har vi i Norddjurs Kommune nogle gode dagtilbud med nogle kompetente medarbejdere. Men vi kan blive endnu bedre!

Jeg vil kæmpe for, at:

Normeringerne forbedres i alle dagtilbud i hele Norddjurs Kommune, ved at ansætte mere personale, så vores børn får den bedste pasning. Og det gælder både i dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne og i SFO. Det er i barnets første år, at grundstenene i deres dannelse bliver lagt – og vores børn har fortjent den bedste omsorg og en opvækst i trygge og læringsrige miljøer

Et liv med plads til familie og fritid!

Danmarks børn har siden folkeskolereformen i 2015 nogle af verdens længste skoledage. Jeg mener, at fritid er en nødvendighed for en god opvækst. Om fritiden foregår i den lokale idrætsforening, hjemme hos familien eller foran computeren med vennerne, er ikke så afgørende. Det afgørende er, at fritid skal prioriteres højt. Og det kan være svært at prioritere fritiden, når skoledagene er for lange.

Jeg vil derfor kæmpe for, at:

  • Skoledagene afkortes (se mere under ”Skole og uddannelse”)
  • SFO på skolerne tilføres ekstra midler, således der kan ansættes mere personale. Midlerne skal også bruges til, at personale og børn i SFO får mulighed for at tage på korte læringsrige ture til den lokale fiskedam, det lokale museum eller lignende. Vores børns trivsel skal nemlig prioriteres højt!
Rul til toppen