Infrastruktur – veje og trafik

Martin Raghner går ind for en bedre infrastruktur - Kommunalvalg

En stærkere infrastruktur!

Der skal investeres massivt i at forbedre vejnettet flere steder med både rundkørsler, renovering af veje og stier og så skal der være lys i gadelamperne, når der er mørkt – ikke når der er lyst. Det skaber tryghed og sikkerhed for alle – især for vores børn og unge

Lys i mørket

Det skal være sikkert at færdes i trafikken – særligt om aftenen når det er mørkt. Ofte er lygtepælene slukkede om aftenen / natten og tændte om dagen – dét giver ingen mening! Det kan ikke være svært at få fikset. Og så skal der være lygtepæle nok til at give en ordentlig belysning. Mange steder i Norddjurs Kommune, mangler der simpelthen lys – lad os nu få sikkerheden og trygheden tilbage i trafikken.

Asfalt

Alt for mange huller i vejene i Norddjurs Kommune resulterer i punkterede dæk og kan dermed være potentielle ulykkestilfælde. Det kan ikke være rigtigt. Selvfølgelig skal der afsættes midler til at dække hullerne i vores veje.

Rundkørsler

Særligt om morgenen er vejene ekstra belastede – også omkring skolerne. Det skal være trygt og sikkert for vores børn at kunne komme i skole! En rundkørsel i bunden af Bavnehøj i Grenaa vil være medvirkende til en mere sikker trafik – det er til gavn for alle.

Offentlig transport

Som underviser hos Viden Djurs kender jeg alt til problematikkerne omkring offentlig transport. Enten kører Letbanen ikke eller også er den forsinket. Og busruterne er i en liga for sig… Der er steder i kommunen, hvor det på visse tidspunkter af døgnet er umuligt at komme til. Det kan ikke være rigtigt. Når jeg har en vision om at gøre Norddjurs Kommune til en attraktiv kommune at bosætte sig i og drive erhverv i, skal den offentlige transport have et markant løft!

Jeg vil derfor kæmpe for:

– Flere og bedre busforbindelser
– En regelmæssig Letbane – gerne med flere afgange

 

Rul til toppen