Miljø og klima

Martin Raghner kæmper for en fornuftig klimatankegang

Skrald er godt!

Affaldssortering er godt for miljøet. Når du sorterer 10 kg “tørt” affald fra husholdningen – plast, glas, pap, papir og metal – så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter. Når du sorterer 12 kg “vådt” affald fra husholdningen – madaffald og andet organisk affald – så er det muligt at genanvende det til biogas med samme energiindhold som 1 liter råolie.

I Norddjurs Kommune er der placeret skraldespande mange steder – både i centrum og ved stier. Men der skal være flere. Mange flere. Alt for mange steder ligger der skrald, cigaretskodder m.m. og det kan vi ikke være bekendt. Lad os sammen gøre det nemt at tænke på miljøet.

Affaldssortering skal implementeres hurtigst muligt – det kan lykkes i andre kommuner – hvorfor ikke også i Norddjurs?!
Norddjurs Kommune skal desuden afsætte midler til at støtte den lokale forening, REN Grenaa , som yder et kæmpe stykke frivilligt arbejde – tak for jer!

Kun en dråbe i havet?

Måske mange borgere har en tanke om, at klimapolitikken i Norddjurs Kommune er ligegyldig i det store perspektiv. Og det kan man jo ikke fortænke nogen i – særligt når lande som Indien og Kina – begge med mere end 1 mia. indbyggere – står for ca. en tredjedel af verdens CO2-udledning… Men vi må ikke bare give op. Et udtryk lyder: Vi har ikke arvet jorden af vores forældre – vi har lånt den af vores børn.
99,9% af verdens CO2-udledning kommer fra udlandet og selvom 0,1% af problemet dermed kommer fra os i Danmark, kan vi godt være 10% af løsningen. Lad os nu sammen gøre en forskel mod en grønnere omstilling – vi kan godt!

Stop hykleriet!

I Danmark er vi gode til at pege fingre af de store lande ude i verden, der udleder en masse CO2 – som f.eks. Kina, Indien, USA m.fl. Og med rette, fristes man til at sige… Vi skal dog også huske, at når vi peger fingre ad andre, peger mange fingre ind mod os selv. Global Footprint Network udgiver hvert år en analyse af #earthovershootday som er et udtryk for, hvornår på året jordens ressourcer er opbrugt, hvis ressourcerne skulle nå at regenerere. I 2021 var datoen d. 29. juli. Hvis alle lande i verden havde samme ressourceforbrug og produktionsmønster som Danmark, ville datoen være d. 14. marts. Det er skræmmende… Og tankevækkende…

Solceller og alternativ energi

I skrivende stund er der stor debat omkring solcelleparker og jeg må indrømme, at jeg nok er “caught in between” med hensyn til en holdning hertil. På min arbejdsplads, Viden Djurs, er taget på vores bygning på N.P. Josiassens Vej fyldt med solceller. Og det er ikke for at få goodwill – det er fordi vi tror på en bæredygtig fremtid! På den anden side, synes jeg også det er synd at lade god landbrugsjord “gå til spilde” – særligt med tanke på vores ressourceforbrug. Hvad med, om store erhvervsområder – som i forvejen “optager jord” placerer solceller på tagene? Om det er nok, ved jeg ikke – men jeg vil hellere se muligheder frem for problemer!

Rul til toppen