Kultur

Martin Raghner = Et godt kulturliv i Norddjurs Kommune

Vi har et fælles ansvar for at bevare og formidle dansk kultur og historie. Vores kulturelle forankring skaber det Danmark, vi kender. Vi skal bevare og udbygge de store kulturbærende institutioner som Kulturhuset Pavillonen i Grenaa, men vi skal også støtte museer, gallerier, teaterscener og foreninger, så borgerne i Norddjurs Kommune har adgang til gode kulturtilbud i hele kommunen.

  • et bredt kulturelt udbud giver sammenhængskraft
  • støtte til lokale museer og biblioteker samt Pavillonen som kulturelt fyrtårn
  • fokus på idræt, foreningsliv og folkeoplysning
  • fokus på tidssvarende anlæg, haller og lokaler
Rul til toppen