Day: marts 27, 2023

Den rummelige folkeskole – nej tak!

I 2022 – på 10-året for inklusionsloven i 2012 – udgav forskningsinstituttet Vive 9 rapporter, som grundlæggende konkluderede, at inklusionen har fejlet. Ca. 11% af udskolingseleverne i de almindelige folkeskoleklasser får en form for støtte, mens 7,5% har et uindfriet støttebehov – det vil sige, at hver femte elev i folkeskolen har behov for særlig […]

Rul til toppen